To jest fragment zdjęcia jednej z kilku powtórzonych tablic informacyjnych rezerwatu przyrodniczego "Antoniuk" Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku.

Zdjęcie to wykonałem jesienią 2004 r.

Ta roślina nie należy do  paprotników, lecz - do nasiennych, które to osiągnęły wyraźnie wyższy poziom ewolucji!!!

Widłak spłaszczony nie jest rośliną kwiatową ( nasienną), lecz należącą do paprotników, tak jak np. wszystkie paprocie i nie wytwarza nasion, lecz zarodniki. Paprotników nie wolno mylić z roślinami kwiatowymi, bo to jest podstawowa wiedza jaką przekazują nam wszystkim nauczyciele na lekcjach biologii w szkołach podstawowych - w szkołach najniższego szczebla. Kto nawet takiej wiedzy nie posiada, to kompromituje się do kwadratu. - to należy wiedzieć, panowie leśniczowie, bo podstaw biologii i  was też uczono i to dwa razy.  Dodam jeszcze, że  widłak spłaszczony i kruszczyk krótkolistny ( odmiana kruszczyka szerokolistnego) występują w lasach, i te rośliny leśnik powinien znać, a nie tylko drzewa, bo one same nie tworzą ekosystemu leśnego, fitocenozy leśnej.

Tu zacytuję fragment z podręcznika botaniki, z którego uczono  po raz drugi podstaw biologii panów leśniczych:  "W widnych lasach sosnowych na niżu rośnie widłak spłaszczony - Lucopodium  complanatum. (...) Kłosy zarodniowe wyrastają po 2-6 na długich, zwykle rozwidlonych szypułkach" ( "Botanika dla techników leśnych"; autor: prof. dr Zygmunt Obmiński). W tym podręczniku jest również  niżej zamieszczony rysunek z widłakiem spłaszczonym.

Rysunek widłaka spłaszczonego ( niżej zamieszczony) jest również i w przewodniku po poprzedniej ścieżce przyrodniczej, który zapewne ma Nadleśnictwo Dojlidy. 

I nie dziwię się wam panowie leśniczowie, że podobnie skompromitowaliście się pisząc teksty tablic ścieżki przyrodniczej. Na nich potwierdziliście to, że o  przyrodzie ożywionej nie wiecie prawie nic, że wiedza ta jest waszą bardzo słabą stroną. I dlatego ta wasza ścieżka "przyrodnicza" jest  pracą nie na temat - na jedynkę.