T

Tak wyglda ka (25 czerwca 2004 roku) pooona  midzy ul. ks Jerzego Popieuszki i ciekiem Baantarka 

Na niej widzimy objte cis ochron storczyki plamiste i krwiste, a wrd nich prawdopodobnie odmiana biaa tego drugiego.

Do strony gwnej